ارزیابی نرم افزارهای حسابداری

ارزیابی نرم افزارهای حسابداری
فروشنده
تاریخ انتشار
۲۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
7375 بازدید
1,000 تومان

بهترین هارا ارزان از ما بخرید

مقاله ارزیابی نرم افزارهای حسابداری بر اساس ویژگیهای سیستمهای اطلاعاتی

چکیده:

نرم افزارهای حسابداری بعنوان یکی از اجزاء مهم موجود سیستمهای اطلاعاتی

حسابداری به حساب می آید. از این رو بررسی وجود یا عدم وجود ویژه گیهای

اصلی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در این نرم افزارها در راستای اجرای

این پژوهش در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. یک سیستم اطلاعاتی

حسابداری باید دارای ویژگیهای از قبیل سازگاری، انعطاف پذیری، کنترل داخلی،

ویژگیهای عمومی، آموزش و ساختار گزارشدهی میباشد که عوامل فوق به

عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در راستای تاثیر آنها بر متغیر وابسته که نرم افزارهای

حسابداری می باشند مد نظر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- پیمایشی

و از نظر نوع کاملاً کاربردی است. پرسش نامه و مصاحبه دو تکنیک اصلی در راستای

گرد آوری داده های اولیه تحقیق می باشند. جامعه آماری در این مقاله شرکتهای مستقر

در استان زنجان میباشند که با ماهیت بازرگانی ، خدماتی، تولیدی به فعالیت اشتغال دارند.

روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقهای بوده که از فرمول کوکران در راستای انتخاب حجم نمونه استفاده شده است.

در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره برداری گردیده تک نمونهای و آنالیز واریانس یک راهه استفاده بعمل آمده T است.

در بخش تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون است.

در خصوص شناخت میزان تاثیر برخی از متغیرهای مورد استفاده در شرکت های مورد بررسی همگی

به جز ساختار گزارش دهی دارای ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مناسب می باشند.

کلیه فرضیه های تحقیق حاکی از عدم دلالت و تاثیر دو ویژگی کنترل و سازگاری در نوع فعالیت شرکت ها و انعطاف پذیری در تعداد نیروی انسانی را داشتند.

 

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.