روان سازی حرکت عابر پیاده در شهر رشت

فروشنده
تاریخ انتشار
۳۰ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
11258 بازدید
24,900 تومان

دانلود پایان نامه روان سازی حرکت عابر پیاده در سطح شهر رشت

چکیده

سامانه شبکه ارتباطی دسترسی، نوع معماری بنا و تعاملات اجتماعی ناشی از

آنهـا متقابلاً بر هم تاثیر گذارند و به همین دلیل بررسی همزمـان ایـن مـوارد ضـروری اسـت.

همچنین در طراحی جزئیات شبکه دسترسی معابر، باید ضمن رعایت مقـرون بـه

صـرفه بودن طرح، تـأثیر بسـیار زیـادی کـه فضـاهای بـاز و فضـای سـبزی بـه واسـطه

حجـم ساختمان ها و سطوح شبکه معابر بر کیفیت زندگی اجتماعی، محدوده هـای

مسـکونی و کلاً سیمای یک شهر به وجود می آورند، از نظر دور نداشـت.

لـذا شـبکه معـابر و سـطوح دسترسی باید به نحوی طراحی شوند که جذاب،

دلپذیر، متنوع و فضاهائی مطلوب جهت یک زندگی اجتماعی را تشکیل دهند.

لذا هدف از این پژوهش روان سازی حرکت عابر پیاده در سطح شهر رشت می باشد.

جهت نیل به اهداف این پژوهش از پرسشنامه ای با ۳ شاخص مرتبط با روان سازی

حرکت پیاده استفاده گردیده است. تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران

۳۸۴ عدد بوده که پس از تکمیل و ورود اطلاعات، در نرم افزار SPSS از طریق آزمون

T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد

که وضعیت پیاده راه مرکزی شهر رشت بر اساس شاخص های روان سازی حرکت مطلوب می باشد.

 

کلید واژه: روان سازی حرکت، عابر پیاده، پیاده راه، رشت

)

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.