محصولات من

هدف این مقاله بررسی پیامدهای مالی و غیر مالی از جرایم مجازی در کشورهای نوظهور است. در دنیای جهانی شده، برای تعیین کمیت در یک روش دقیق تاثیر اقتصادی جرایم…

۳۹۰۰ تومان – خرید

در یک مقاله توسط Nielsen online (MC Giboney-2009) گزارش نشان میدهد توییتر از ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹ کاربران خودرا از ۴۷۵۰۰۰ به بیش از هفت میلیون افزایش داد. از لحاظ…

۴۹۰۰ تومان – خرید

چیکده مقاله : از دیدگاه برهان نظری علم معنی شناسی که محاسبات جامع تابع ((پیرو)) با قواعد و دستورات مقدمه بر روی اثبات و بر روی جنبه های فرض را…

۱۹۹۰۰ تومان – خرید

این سیستم ، یک موتور احتراقی می باشد که با استفاده از اشتعال بیرونی ، انرژی موجود در سوخت ( بنزین ) را به انرژی جنبشی ( سینتیک ) تبدیل…

۴۹۰۰ تومان – خرید

همان گونه که می دانیم دو راه برای مبارزه با آلاینده ها در فضا وجود دارد. یکی حذف منبع آلودکننده که بهترین روش برای کاهش آلاینده ها است و دیگری…

۲۹۰۰ تومان – خرید

چکیده این مقاله برای توسعه الکترولیت پلیمرهای جامد شعله ای مبتنی بر پلیمرهای حاوی فسفری تعیین شده است. سنتز روش جدید سبز به ترتیب به روش پلی کاندانسازی مایکروویو اشعه…

رایگان – خرید