ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮊﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

فروشنده
تاریخ انتشار
۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
2260 بازدید
45,000 تومان

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﮊﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯﺳﺎﺑﻘﺔ ﭼﻨﺪﻳﻦ

ﺩﻫﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪﺩﻫﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻻﻳﻞﺭﺷﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮊﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎﺭﻭﺵ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺝ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ

ﺩﺍﻧﺶ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ .

ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩﺩﺭ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺝ ﺩﻭﻡ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺣﻮﺯﺓﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﻮﺭﻭﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ

ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮊﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.