رسانه های جمع بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

رسانه های جمع بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
فروشنده
تاریخ انتشار
۲۱ آذر ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدیدها
6931 بازدید
13,900 تومان

پروژه نقش رسانه های جمع بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

چکیده

در جهان امروز رســانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت

و قدرت فوق العادهای برخوردار اسـت. رسـانهها، علاوه بر اطلاع رســانی،

تلاش میکنند تا موضوعات زیر پوسـت شهر را گزارش نمایند.

اما در کنار آن ممکن است با نمایش برخی صحنهها، خودآگاه یا ناخودآگاه،

جرم را آموش دهند. در عصر حاضر کـه بـه عـصر ارتباطـات و اطلاعـات معـروف اسـت،

مهمتـرین ابـزار فعالیـت هـای فرهنگی، رسانههای جمعی است که نقش آنها

در پیشگیری از جـرم مـورد توجـه جـرم شناسـان، حقـوق دانـان،

جامعـه شناسان و متولیان نظم وامنیت اجتماعی قرار گرفته است.

جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا

محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن

در وقوع جرم یا پیـشگیری ازآن تأکیـد دارنـد و معتقدند این ابزار در

پرورش یا انحراف افکارعمومی نقش مهمی را ایفا می کند.

بنابراین ماهیت رسانههـای جمعـی بـه گونـه ای اسـت کـه بـرای جـذب مخاطـب ناگزیرند

مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارائه دهند و

رسانه هـا بـا انتخـاب موضـوع حـوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیامها به مردم،

نقش مؤثر در تعیین اشکال و محدوده جرم و انحرافات اجتماعی برعهده دارند.

هدف این مقاله شناخت آثار مثبت و منفی رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع

جرم در زنان و دختران باشد که استفاده بهینه از آنها  است که می تواند عامل مؤثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.

 

مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی

چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند .

البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ،

بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند .

 

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.