بررسی تیپ شخصیتیD کمال گرایی و پرخاشگری

بررسی تیپ شخصیتیD کمال گرایی و پرخاشگری
فروشنده
تاریخ انتشار
۲۰ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
6468 بازدید
25,000 تومان

پایان نامه موضوع بررسی تیپ شخصیتیD کمال گرایی و پرخاشگری بر روی بیماران کرونر قلبی

چکیده

،کمال گرایی و پرخاشگری بر روی بیماران کرونر قلبی و افراد عادی می باشدD

هدف:هدف این تحقیق بررسی تیپ شخصیتی

روش تحقیق نوع روش تحقیق از نوع توصیفی علی –مقایسه ای می باشد

جامعه آماری پژوهش را تمامی بیماران کرونر قلبی

در سال ۹۴ در شهر رشت بود مطالعه حاضر بر روی تعداد ۹۰ نفر که به دو گروه ۴۵ نفر

بعنوان افراد مبتلا به بیماری قلبی بستری شده در بخش قلب بیمارستان حشمت رشت می باشد

و ۴۵ نفر بعنوان افراد سالم انتخاب شدند که در کل حجم نمونه را ۴۸ درصد جنس مذکر و۵۲ درصد

جنس مونث تشکیل داده اند که این افراد از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند

پرسشنامه ۲۷ سوالی کمال گرایی  ,D ابزار جمع آوری این تحقیق شامل ۳ پرسشنامه شامل:پرسشنامه ۱۴ سوالی تیپ شخصیتی

اهواز،وپرسشنامه  ۳۰ سوالی پر خاشگری باس وپری می باشد داده های این پژوهش

با استفاده از روش آمار توصیفی جمع آوری موردSPSS18  مستقل)و با استفاده از نرم افزارT،

طبقه بندی وخلاصه شده و سپس با استفاده ازآمار استنباطی (همبستگی پیرسون

،کمال گرایی وپرخاشگری رابطه  Dتجزیه تحلیل قرار گرفته است نتایج به دست آمده نشانگر این است که بین تیپ شخصیت

D معنی داری وجود دارد یعنی با توجه به نتایج و نمره های به دست آمده مشخص شد افرادی که دارای تیپ شخصیتی

،کمال گرایی وپرخاشگر می باشد بیشتر در معرض بیماری قلب قرار خواهند گرفت .

،کمال گرایی ،پرخاشگری

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.