نقش تلوزیون در آموزش واطلاع رسانی

نقش تلوزیون در آموزش واطلاع رسانی
فروشنده
تاریخ انتشار
۱۷ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
9438 بازدید
رایگان

نقش تلوزیون در آموزش واطلاع رسانی

 

هزاره سوم هزاره دانایی است.درقرن بیست ویکم ،جهت حرکت ازجامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است.هرجامعه ای که دارای اطلاعات بیشتری باشد،پیشرفت برای آن جامعه متصورخواهدبود.دراین جاست که اطلاعات،دانش وآگاهی،اساسی ترین دارایی انسان ها،ملت ها وجوامع بشمار می آید.اطلاعات یک کالای راهبردی واستراتژیک محسوب گشته وازشاخص های اصلی توسعه یافتگی درمیان ملت ها وجوامع است.به همین دلیل مفهوم جابجایی درقدرت وجایگزینی دانایی به جای ثروت های مادی وفیزیکی امرپذیرفته شده قرن آینده است(عبادی،۱۳۸۳: ۷).

امروزه بواسطه پیشرفت فناوری هاوبکارگیری آن هادرنظام های آموزشی فرهنگ یاددهی – یادگیری درحال تغییرودگرگونی است؛به قول آلوین تافلر”هردورانی آموزش وپرورش ویژه خودش را می طلبد”(افضل نیا،۱۳۸۴: ۷۴).

سوادآموزی وکسب دانش دیگردرانحصارنظام آموزش وپرورش قرارنداردوهمچنانکه ذکرشداین تغییرات شگرف امروزی نوع جدیدی ازسوادآموزی رامی طلبد.

آموزش ازراه دوربتدریج دارد جایگاه خودرادرسیستم آموزشی بازمی کند.مهم ترین ویژگی این نوع ازآموزش انعطاف درزمان ومکان است؛بدین معنی که فراگیربی نیاز می شودازاین که دریک زمان خاص به یک مکان خاص برای فراگیری مراجعه نماید.

پیترزبه نقل ازکیگان(۱۹۸۸)رابطه بین مربی وفراگیررادرآموزش ازراه دوربه نحوزیرخلاصه نموده است:

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.