مقاله بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی روستایی

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدیدها
53348 بازدید
30,000 تومان

مقاله بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی روستایی

کشور پهناور ایران سرزمینی است

روستایی کشاورزی که دارای منابع و امکانات بسیار زیادی است

و بخش روستایی کانون استقرار سهم چشمگیری از جمعیت و نیروی فعال کشور است.

روستا بعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور دارای عوامل و منابع ارزشمندی

اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی می باشد

که به عنوان ذخایر استراتژیک کشور نقش مهمی در پیشرفت جامعه ایفا می کنند.

در این میان به نظر می رسد کارآفرینی روستایی با شناسایی فرصت های جدید و نو آوری

در استفاده از منابع و فرصت های موجود، زمینه را برای رشد و شکوفایی فرصت های موجود، فراهم نمود

و نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد.

به عبارت دیگر توسعه روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گسترده تری با کارآفرینی دارد

و ایجاد اشتغال، رفاه و ثروت و شناخت فرصت های شغلی مناسب

از مهم ترین دستاوردهای کارآفرینی در توسعه کشورها است.

به این ترتیب پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی روستایی می باشد.

این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و روش اجرای آن مرور نظام مند یا سیستماتیک بوده است.

در این مطالعه کلیه مطالعات کمی و کیفی ایرانی مرتبط با کارآفرینی روستایی

به زبان فارسی که در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ انجام شده بودند مورد جستجو قرار گرفتند.

در جستجوی اولیه بر اساس کلید واژه ها، ۸۶ عنوان مطالعه جمع آوری شد.

در این مرحله بر اساس معیار های ورود و خروج مطالعات،

عناوین بررسی شده و نهایتا ۱۵ مطالعه انتخاب گردید.

پس از بررسی های صورت گرفته در این پژوهش ها جهت

شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی روستایی، مشخص گردید

که ۹ متغیر به صورت معنادار در زمینه کارآفرینی روستایی تاثیر گذار هستند.

این متغیر ها عبارتند از:

آموزش های کارآفرینی؛ مولفه های اقتصادی، اجتماعی؛

زیرساختی؛ فردی و رفتاری؛ الزامات فردی؛ الزامات مدیریتی؛ الزامات فنی؛ صنعتی سازی؛ عرضه خدمات آموزشی.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.