دانلوود مقاله سد سازی

دانلوود مقاله  سد سازی
فروشنده
تاریخ انتشار
۱۲ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
7372 بازدید
18,900 تومان

دانلوود مقاله سد سازی

چکیده

در قرن حاضر مسئله کمبود آب در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانیست.

بنابراین ضرورت شبکه های تأمین و توزیع آب هرچه بیشتر احساس می شود.

در کشور ما با توجه به علت قرارگیری در منطقه خشک از سالهای گذشته سدهای زیادی به منظور مهار و ذخیره آب احداث شده است.

طراحی بعضی از آنها مبتنی بر ضوابطی که امروزه برای طراحی سدها به صورت استاندارد استفاده میشود استوار نمیباشد.

دراین خصوص میتوان به تهیه نقشه پهنه سیلاب در صورت شکست سد و مطالعات مدیریت بحران اشاره کرد

.با توجه به این امر برای سدهای موجود که دارای چنین شرایطی هستند این مطالعات باید انجام شود.

مطالعات انجام شده در زمینه شکست سد به دو قسمت تقسیم می شود .

اول مطالعات مربوط به تعیین پارامترهای شکست سد یعنی تعیین شکل شکست و زمانی که برای ایجاد مقطع شکست به طول میانجامد که بر پایه آمار یا مدل های ریاضی تعیین می گردد.

دوم مطالعات مربوط به روندیابی سیلاب پایین دست آن میباشد

مطالعات محاسباتی اولیه انجام شده جهت پیش بینی انتشار امواج ناشی از شکست مبتنی بر فرضیاتی از جمله شکست کامل و ناگهانی ارائه شده است.

در تحقیقات بعدی شکست سد تدریجی و فرسایشی لحاظ گردیده است.

فرض شکست سد ناگهانی و کامل  سدها در مورد تحلیل امواج ناشی از شکست سدهای بتنی قوسی مناسب وسازگار بوده و لیکن در مورد سد های خاکی و یا سدهای بتنی  وزنی نامناسب وغیر سازگار میباشد.

در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Hec-Ras پهنه جریان ناشی از شکست سد سفیدرود تعیین و سرعت و ارتفاع آب در نقاط پرجمعیت پایین دست سد برآورده گردید.همچنین مدل با چندشکل شکاف برای ارزیابی اجرا شد و سیلاب ناشی از آن ها با یکدیگر مقایسه گردید.

نتایج بدست آمده نشان میدهد با کاهش ارتفاع مقطع شکست ،

مشخصات هیدرودینامیک جریان شامل ارتفاع و سرعت در نقاط مختلف کاهش میابد.

 

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.