نقش پیاده راه در افزایش تعاملات اجتماعی

فروشنده
تاریخ انتشار
۳۰ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
21398 بازدید
26,900 تومان

دانلود پایان نامه نقش پیاده راه در افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان مطالعه موردی پیاده راه علم الهدی رشت

چکیده

انسانها در سراسیمگی شهرهای امروز، به دنبال عرصه هـایی با هویتهای ویژه هستند

تا علاوه بر تأمین آسـایش و تعامـل بـا همنوعان، در بستری پویا و اجتماعی به کمال

متعـالی خـود نائـل شوند. رشـد فزاینـده ابعـاد شهرنشـینی و شـکل گیـری مقیـاس

جدیدی از رشد شهری در طی دهه های اخیر موجب شـده اسـت که شهر و

شهرسازی معاصر با چالشهای تـازه ای چـون افـزایش ناهنجاری های اجتمـاعی،

کمرنـگ شـدن هویـت و حـس تعلـق اجتمــاعی و درمجمــوع کــاهش کیفیــت

زنــدگی مواجــه شــود. نبود فضاهای مناسب شهری مانند پیاده راه ها علاوه

بر اثرات نامطلوب بر کیفیت هوای شهر و همچنین سلامتی شهروندان ، بر روابط

اجتماعی شهروندان نیز اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت ، زیرا شهرها تجلی گاه

ارتباطات انسانها هستند . حضور مثبت افراد در فضاهای شهری، سطح تعاملات

مثبت اجتماعی را بالا برده و سبب ارتقاء کیفیت زندگی می گردد. البته این حضور در فضا ،

ارتباط مستقیم با مطلوبیت فضا دارد و فضاهای مطلوب تمایل به حضور افراد را افزایش می دهد .

اما متاسفانه با وجود رشد روز افزون بافت های جدید شهری به دلیل بی توجهی های

صورت گرفته به این موضوع ، فقدان فضاهای شهروند محور و مطلوبیت فضاهای شهری

به منظور این حضور کاملاً مشهود است. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی

نقش پیاده راه ها در افزایش سطح تعاملات اجتماعی شهروندان می باشد. بدین منظور

جهت جمع آوری اطلاعات از تعداد ۳۸۴ پرسشنامه استفاده شده است و جهت آزمون

فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون T-test در محیط نرم افزار spss

استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میان پیاده راه ها و افزایش تعاملات

اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین وضعیت شاخص های مربوط به

این عناصر در بررسی نمونه موردی (پیاده راه علم الهدی) مطلوب می باشد.

 

کلید واژه: فضای شهری، تعاملات اجتماعی، پیاده راه، پیاده راه علم الهدی رشت

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.