ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
3178 بازدید
15,900 تومان

دانلود پایان نامه ارشد بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 

چکیده:

این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان

دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۸۷-۸۸ به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف،

کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی

به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان

دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول

محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)  تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه

نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر

و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای

کرونباخ ۰.۷۶۴ پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است

. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،

شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t

برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی

فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد

که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل

و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

 

واژهای کلیدی:

تعهد سازمانی –  ویژگیهای شخصی –  کارکنان

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.