دانلود تحقیق سیمبیان

فروشنده
تاریخ انتشار
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدیدها
3984 بازدید
5,900 تومان

دانلود تحقیق سیمبیان

ﺳﯿﻤﺒﯿﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺳﯿﻤﺒﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ .

ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪٔ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪ ۲۰۰۸ ﻭ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ،

ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ۴۲ ﮊﻭﺋﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ Symbian ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ .

ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ،

ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺩﯾﺴﮏ ،

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩﻩ

ﻭ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.