توریسم موانع توسعه سرمایه گذاری خصوصی

توریسم موانع توسعه سرمایه گذاری خصوصی
فروشنده
تاریخ انتشار
۱ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
4257 بازدید
13,500 تومان

تحقیق کامل درباره توریسم( بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت جهانگردی ایران)

انسان امروزی به مراتب بیشتر از اسلاف خود تغییر و جابهجایی را در زندگی خود تجربه  می کند.

به صورت کلی، تغییر و جابهجایی به دو شکل صورت می گیرد، عمودی افقی تحرک عمودی از

تغییر پایگا ه اجتماعی- اقتصادی انسان حکایت دارد؛ تحرک افقی خود به سه قسمت، تحرک فیزیکی ساده،

مهاجرت و گردشگری تقسیم می شود . گردشگری به اشکال مختلفی صورت میگیرد،

که مهمترین آنها سیاحت داخلی یا درون مرزی ، و سیاحت خارجی یا برونمرزی و بین المللی است.

گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و شواهد تاریخی فراوانی دالّ بر این مدعا وجود دارد، اما،

صنعت گردشگری در ایران، آنچنان که باید، رشد و توسعه نیافته است و در نتیجه موفقیت چندانی برای

جذب گردشگر و همچنین دستیابی به مزایای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی صورت نگرفته است.

برای اثبات این مدعا، ابتدا به سهم و نقش گردشگری در اقتصاد جهانی و سپس به آمارهای

تطبیقی موجود در این زمینه، در کشورهای مختلف و بویژه ایران اشاره میشود. سپس موانع توسع ه گردشگری در ایران مورد بحث و

بررسی قرار میگیرد؛ در ادامه الگوی مناسبی جهت جذب گردشگری با توجه به رویکرد توسعه پایدار معرفی میشود.

در پایان پیشنهادها و نتایج ارائه میشوند . روش ما در این مقاله روش کیفی اسنادی و کتابخانهای است که از دادههای ثانویه استفاده شده است.

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.