امایش شهری از منظر دفاع عامل و غیرعامل شهری

فروشنده
تاریخ انتشار
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
7520 بازدید
30,000 تومان

پروژه بررسی ضرورت طرح های آمایش شهری از منظر دفاع عامل و غیرعامل شهری )نمونه موردی شهر رشت رشد سریع شهر نشینی و افزایش روز افزون جمعیت شهرنشین که خود اختلاط و در هم آمیختگی بیشتر انسان ها در فضاا ی شاهر ی به همراه دارد، باعث شده تا بحث آمایش و امنیت اهمیت خاصی در مسائل شهری پیدا کند. یک جامعه شهری با توجه به درخواست شهروندان خود دارای طیف گسترده ی از نیازمندی های همانند
روشانا یی، سارپناه، امن یت و … می باشاد . ساامانده ی مطلوب در جهت نیل به اهداف و راهبردهای آمایشی و امنیتی شاهر عل یه هر گونه خطر در فضاا ی شاهر ی، سااختمان تاسا یسات و زیرساختها و سایرعناصر مهم در زندگی شاهر ی که نگرانی و احساا نا امن ی در شهروندان را به وجود می آورد از نتایج عمده توجه و رعایت دفاع شهری می باشد.

دریافت آنی مقالات
دریافت آنی مقالات

در حال حاضر عمده ترین هدف دفاع شهری، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری مبنی
بر بقا و حفظ امنیت می باشاد، که در شاهرها باعث کاهش اساتهلا محیطی، کاهش تلفات در هنگام وقوع جنگ و بحران میشاود . آمایش شهر که رابطه بین انسان، فضا و فعالیت اوست

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.