اثر شیوه نگارش فرآیند بر روی کیفیت نگارش

فروشنده
تاریخ انتشار
۲۳ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدیدها
3613 بازدید
12,900 تومان

معلمانی که انگلیسی رابه عنوان زبان دوم میآموزند متعهدمیشوندتا به درک وبهبودنگارش زبان دوم  توسعه دهند اگرچه یادگیری نگارش درزبان دوم  یک فرآیند پیچیده است . علیرغم اینکه تحقیقات زیادی درخصوص نگارش درزبان دوم صورت گرفته است،پدیده نگارش  بطور مداوم تحت  بررسی قرارگرفته بگونه ایکه معلمان تلاش می  کنندتایافته هایشان راازمطالعات وتحقیقات انجام شده به اشتراک بگذارندکه سبب میشودتا دانش وآگاهی جدید ی به تجربه آموزش اضافه گردد . مطالعه پیشرو مطالعه موردی) گزارشی ازتاثیرشیوه نگارش فرآیند را برروی کیفیت نگارش ۳ مورداز (از یک دانش اموز) Form One students  ارائه مینماید . منابع اینم مطالعه جهت جمع آوری داده هاشامل مشاهده،مصاحبه،پیش نویس ونمرات نگارش وآزمون فراگیران میباشد . تجزیه وتحلیل دادهها،برخی تاثیرات رابرروی شیوه وکیفیت نگارش به نمایش میگذارد . همچنین یافته های تحقیق نشان میدهدفراگیران علیرغم دشواری تمرین نگارش،قادرندتاباتلاش خودبه اینمهم دستیابند .

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.